Please select your preferred language

close
map
    Munich Expo

    Det var Power2Drive 2018

    28.6.2018

    Fra 20. til 22. januar 2018 møtte den globale energibransjen i München på messen "Den smartere E". Power2Drive-messen var dedikert til emnet elektromobilitet. Som en av verdens ledende produsenter av intelligente ladinginfrastrukturløsninger deltok KEBA for første gang i år med sin egen messe. Alle inntrykk av messen vi setter sammen her for deg.