Kontakt oss nå

  Spørsmål og svar

  Vanlige spørsmål for idriftsettingsteknikere

  Trenger du hjelp og støtte med ladestasjonen? Vi har her samlet svarene på de vanligste spørsmålene. Vennligst ta kontakt med din forhandler ved feil eller hvis du trenger service på utstyret.

  Installasjonsvideo

  Les mer om installasjonen og idriftsettingen av en KEBA-veggboks i denne videoen!

  Montasje

  **Hvor skal KeContact P20 monteres?
  **KeContact P20 kan monteres innen- og utendørs. Men det er viktig å følge montasjeinstruksjonene og ta hensyn til visse restriksjoner. Du finner detaljerte opplysninger om montasje i installasjonshåndboken, i kapitlet "Generelle kriterier for valg av installasjonssted".

  **Trenger man spesialverktøy til montasje, installasjon og prøving?
  **For å montere KeContact P20 trengs det en boremaskin med en gaffelnøkkel (13 mm/M8).Elektrisk installasjon:
  * Slisseskrutrekker til forsyningsklemmene (bladbredde 5,5 mm)
  * Slisseskrutrekker til SELV-klemmer (bladbredde 3,0 mm)
  * Skrutrekker for kryssskruer PH2
  * Montasjeverktøy for kabelkoblinger M16 (nøkkelbredde 20 mm) og M 32 (nøkkelbredde 36 mm)
  * LSA+ innsettingsverktøy (ekstrautstyr – varianter med PLC/Ethernet-kommunikasjon)Vær oppmerksom på at det må utføres en elektrisk test etter at ladestasjonen er installert. Denne elektriske testen skal utføres i henhold til gyldige nasjonale normer og retningslinjer.

  **Hvilket tilleggsutstyr trengs for monteringen?
  **I de europeiske variantene leveres KeContact P20 tilkoblingsklar med alt nødvendig montasjeutstyr.

  Idriftsetting

  Du finner generelle opplysninger om idriftsettingen i installasjonshåndboken, i kapitlet "Idriftsetting".

  **Hvor finner man de tekniske dataene til KeContact P20?
  **Du finner de tekniske dataene for KeContact P20 i installasjonshåndboken, i kapitlet "Tekniske data".

  **Hvordan kan man teste KeContact P20 etter montasjen?
  **Ladestasjonen kan settes i idriftsettingsmodus for testprøving av anlegget. Det blir da utført en selvtest av apparatet (låsing, beskyttelsesstyring, strømmåling osv.), og resultatet vises. Du finner detaljerte opplysninger i installasjonshåndboken, i kapitlet "Idriftsetting/selvtest".

  **Hvordan kan man integrere KeContact P20 i et eget husnettverk?
  **KeContact c-series-variantene kan integreres i et husnettverk via LSA+ klemmen med fast ledning.KeContact P20 har en webserver, som viser aktuelle energi- og forbruksdata samt hendelsesinnganger og mulige feilinnganger. Dessuten er det mulig å foreta en ekstern styring i nettverket via UDP-kommandoer. Det er mulig å optimalisere eget forbruk i kombinasjon med solcelleanlegg eller andre forbrukere. Du finner detaljerte opplysninger i installasjonshåndboken, i kapitlet "DIP-bryterinnstillinger" og i bruksanvisningen for UDP-programmerere.Nedlastingsområde på www.kecontact.com.

  **Kan man oppdatere fastvaren til KeContact P20?
  **Ja, det er mulig. Oppdateringer til siste fastvareversjon anbefales også, særlig fordi programvaren integrerer nye erfaringer fra de regelmessige biltestene med nye modeller og mulige standardendringer. Du finner de siste fastvareversjonene med oppdateringsveiledning i nedlastingsområdet på www.kecontact.com.

  Mekaniske skader og reservedeler

  **Apparatet har mekaniske skader etter utpakking
  **Hvis du mot forventning skulle motta et defekt apparat, må du fylle ut det vedlagte "Repair Order"-skjemaet og returnere apparatet til forhandleren eller servicepartneren.

  **Hvilke reservedeler kan etterbestilles?
  **Designdekselet og kabelholderen kan etterbestilles som reservedel. Andre defekte deler på KeContact P20 må skiftes ut av KEBA i rammen av en "Repair Order" (vedlagte skjema). Vennligst ta kontakt med forhandleren eller servicepartneren for ytterligere opplysninger.

  Tilkobling og installasjon

  **Hvordan sikres KeContact P20 elektrisk?
  **KeContact P20 sikres hovedsakelig på den lokale bygningsinstallasjonen. Sikringen med ledningsvernebryter må utføres avhengig av tilgjengelig ytelse og foreliggende variant av KeContact P20 (type 2-stikkontakt/kabel, type 1-kabel) i samsvar med gjeldende lokale forskrifter.

  **Er det absolutt nødvendig å ha en 32A-tilførsel for å kunne bruke KeContact P20?
  **Nei. KeContact P20 kan konfigureres til maksimal tillatt strøm (10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A) med DIP-brytere i bokshuset. Vær oppmerksom på at andre krav gjelder for standarden "Z.E.-Ready®" (Renault). Se installasjonshåndboken, kapitlet "Avvikende krav for standarden "Z.E.-Ready®" (Renault).

  **Hvilken vernebryter for feilstrøm (FI) må brukes i bygningsinstallasjonen?
  **Valget av FI-vernebrytertype avhenger hovedsakelig av bilen som skal lades. Keba anbefaler minst én FI-vernebryter av type A, mens mange bilprodusenter har gjort en FI-vernebryter av type B (allstrømsensitiv) til et obligatorisk krav. Derfor anbefales følgende fremgangsmåte:
  * En type A-bryter kan brukes hvis bare én bil lades på KeContact P20 og bilprodusenten ikke trenger noen FI-vernebryter av type B.
  * Hvis forskjellige biler lades på KeContact P20, skal det installeres en FI-vernebryter av type B for å forebygge eventuelle skader ved feilstrøm.

  **Kan en KeContact P20 med type 2-stikkontakt/-kabel også drives trefaset?
  **Ja. Men du bør være klar over at det ved enfaset drift er mindre ladeeffekt tilgjengelig forbilen enn ved trefaset drift.

  **Kan en KeContact P20 med type 1-kabel drives trefaset?
  **Med en type 1-stikkontakt/kabel kan det i utgangspunktet bare lades med enfasestrøm. Ved KeContact P20 er det imidlertid mulig å koble til de andre fasene i kontaktområdet. Men ladingen skjer bare enfaset.

  **Kan KeContact P20 ombygges fra enfasestrøm (230V) til trefasestrøm (400V)?
  **En slik ombygging er da bare nyttig hvis du har en KeContact P20 med type 2-stikkontakt/kabel. Med en KeContact P20 med type 1-kabel kan en bil bare lades trefaset.

  Hvordan føres koblingskabelen inn i KeContact P20?
  **Ved synlig anlegg skal det utføres en kabelinnføring ovenfra. Ved skjult anlegg skal kabelen føres inn i KeContact P20 bakfra. Se instruksjonene i installasjonshåndboken, kapitlet "Koble til forsyningsledninger".
  **Kabling nedenfra er ikke tillatt!

  **Hva brukes aktiveringsinngangen "IN" (X1) til?
  **Aktiveringsinngangen er montert for å brukes med en ekstern potensialfri kontakt. Aktiveringsinngangen gjør det mulig å styre bruken av ladestasjonen med eksterne komponenter (f.eks. eksterne nøkkelbrytere, mottakere med rippelkontroll fra energileverandøren, husstyring, video timer, kodelås, solcelleanlegg osv.).Aktiveringsinngangen konfigureres via DIP-bryterne i koblingsområdet. Når aktiveringsinngangen er utløst, er det bare mulig å lade når aktiveringskontakten er lukket.

  **Hva brukes "OUT"-koblingskontakten til (X2)?
  **X2-koblingskontakten "OUT" er en potensialfri meldekontakt som brukes til å utløse en forhåndslagret verneinnretning (f.eks. ledningsvernebryter eller vernebryter for feilstrøm) hvis det er oppstått en feil. Dette kan f.eks. være et tilleggskrav til Renault Z.E.Ready®-konforme installasjoner. Maksimalt én sikkerhetslavspenning <50 VAC (0,5A) kan kobles via relekontakten. Du finner detaljerte opplysninger om konfigurasjonen samt et koblingseksempel i installasjonshåndboken, i kapitlet "Utløserkontakt utgang X2".Utløserkontakten konfigureres via DIP-bryterne i koblingsområdet.

  **Hvordan skjer Ethernet-kablingen i koblingsområdet (ved varianter med Ethernet-kommunikasjon via fast kabel)?
  **I variantene med Ethernet-kommunikasjon har KeContact P20 (c-series) to Ethernet-koblinger, en LSA+ koblingsterminal samt en RJ45-stikkontakt. En Ethernet-forbindelse med fast kabel på stedet må utføres på LSA+ koblingsterminalen. RJ45-kontakten er derimot et grensesnitt for feilsøking og problemløsing samt oppdatering av programvare.

  Mulige feiltilfeller

  **KeContact P20 lyser ikke etter at den er slått på.
  **Hvis ingen lamper tennes på KeContact P20 etter at den er slått på, må du sjekke glassrørsikringen på venstre side i kontaktområdet. Du finner ytterligere opplysninger i installasjonshåndboken i kapitlet "Skifte sikring".

  Garanti

  KeContact P20 har hovedsakelig 24 måneders garanti. Vennligst ta kontakt med forhandleren eller servicepartneren i garantisaker.

   
  Det oppstod en feil

  Du kan sende en e-post direkte til oss på keba@keba.com.

  Forespørselen din ble sendt

  Takk for forespørselen din. Vår KEBA kundestøtte tar kontakt med deg snart.

  Kontakt

  Trenger du flere opplysninger, har du spørsmål eller ønsker du å bli oppringt?

  Fornavn er et obligatorisk felt
  Etternavn er et obligatorisk felt
  E-postadresse er et obligatorisk felt Angi en e-postadresse
  Emne er et obligatorisk felt
   
  Please select your preferred language
  KEBA - Automation by innovation.